Urbanismus

Urbanistický model Prahy 4 (CZE)
v M 1:750 pro Aulík Fišer architekti, s.r.o.

urbanistický model Dejvic (CZE)
v M 1:300 pro Operátor ICT, a.s.

obytný soubor Kopanský mlýn (CZE)
v M 1:500 pro RH-ARCH

plavební kanál Děčín v M 1:400 (CZE)
v M 1:400 pro Agentura KPR s.r.o.

urbanistická studie Smíchov City (CZE)
v M 1:1000 pro Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy