urbanistická studie Smíchov City (CZE)
v M 1:1000 pro Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy