obytný soubor Kopanský mlýn (CZE)
v M 1:500 pro RH-ARCH