urbanistický model Dejvic (CZE)
v M 1:300 pro Operátor ICT, a.s.