Urbanistický model Prahy 4 (CZE)
v M 1:750 pro Aulík Fišer architekti, s.r.o.