zařízení sekundární metalurgie VD/VOD-VIT (CZE)
v M 1:25 pro VÍTKOVICE POWER ENGINEERING