výšková regulace hlavního města Prahy (CZE)
pro Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy