technologické zařízení – laser (CZE)
v M 1:30 pro KONCEPT 6