skládka uhlí PS36
v M 1:300 pro VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.